Pressmeddelande 2021-02-09

Färre serviceresenärer men ökad nöjdhet

Kalmar länstrafik är nationellt på delad andra plats när det kommer till resenärernas nöjdhet med den senaste serviceresan.

Detta uppmärksammas i Barometer för anropsstyrd trafik (Anbaro) för år 2020 som presenterades på tisdagen. Anbaro mäter hur resenärerna upplever kvaliteten på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande undersökning som sker nationellt. Totalt har över 1 200 personer intervjuats i Kalmar län under år 2020.

94 procent av de tillfrågade i Kalmar län var nöjda med den senaste serviceresan med Kalmar länstrafik under fjolåret. Det är två procentenheter bättre jämfört med föregående mätning och två procentenheter bättre än det nationella genomsnittet år 2020.

- Det är glädjande att nöjdheten ökat trots rådande omständigheter. Fjolåret var långt ifrån ett normalt år med nya utmaningar och krav. Samtidigt ser vi även att det är färre som valt att resa med våra serviceresor vilket kanske också märks lite i resultatet, både i Kalmar län och nationellt, säger trafikdirektör Christer Holmgren.

Nöjdheten med restiden i Kalmar länstrafiks färdtjänst- och sjukresor har ökat, 98 procent av de tillfrågade var nöjda med restiden under fjolåret. Samtidigt är resenärerna även mer nöjda med bemötandet från föraren jämfört med tidigare år.

Till följd av pandemin har resandet med Kalmar länstrafiks serviceresor minskat, med 40 procent när det gäller färdtjänst och 12 procent för sjukresor. På frågan om virusutbrottet har påverkat resvanorna svarar 27 procent av de tillfrågade nationellt att de avstod från icke nödvändiga resor under år 2020.

I rapporten följer även statistik från Hanbaro som mäter upplevd kvalitet på handläggningen för färdtjänst- och riksfärdtjänstresor. Av totalt 672 tillfrågade i Kalmar län är 81 procent nöjda med Kalmar länstrafiks handläggning.

Barometer för anropsstyrd trafik mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Totalt täcker undersökningen närmare 90 procent av landets kommuner och 19 av Sveriges 21 län finns representerade i undersökningen.

Fakta/Resultat för Kalmar länstrafik

Sammanfattande nöjdhet senaste serviceresan: 94 procent (2019: 92 procent).

Färdtjänst: 94 procent (2019: 92 procent).

Sjukresa: 93 procent, (2019: 91 procent).

Nöjdhet restid – färdtjänst & sjukresa: 96 procent, (2019: 93 procent).

Nöjdhet förarens bemötande: 96 procent (2019: 95 procent).

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet