Pressmeddelande 2020-07-10

Fel vid apotek försenade provsvar

Ett tekniskt fel vid ett av de apotek som tar emot självtester för covid-19 har lett till att provsvar kan ha fördröjts med upp till nio dagar.

Under den gångna veckan har Region Kalmar län uppmärksammats på att personer som lämnat självtest inte har fått något svar på provet. Ganska snart kunde det konstateras att det handlade om test som lämnats in vid ett visst apotek.

Efter utredning har det nu visat sig att apoteket använt en felaktig etikett och därmed blev det ett tekniskt fel vid det privata laboratorium som utför analysen med följd att svaren inte fördes in i respektive personers e-tjänst på 1177.se.

- Vi har nu fått garantier på att det kommer att fungera i fortsättningen. De som saknar svar på sina test ska få det i 1177.se. Laboratoriet och Infosolutions jobbar just nu med att säkerställa att alla svar har gått ut till de som är berörda, säger Andreas Delphin, som är Region Kalmar läns samordnare när det gäller provtagning för covid-19.

Fram till fredagen hade 2 429 självtest bokats och 1 554 analyserats. Hittills har 83 personer konstaterats ha covid-19 via självtester.

- Vi har tittat på den stora skillnaden mellan antalet bokade självtester och antalet analyserade. Den huvudsakliga förklaringen är att många som bokat sedan inte hämtat ut sitt självtest på apoteken eller de andra utlämningsplatserna som finns i länet, säger Andreas Delphin.

Fram till fredagsförmiddagen hade totalt 713 personer konstaterats covid-19-positiva i länet genom regionens egna analyser som startade i mars och de nu pågående självtesterna.

På fredagen var sju personer inlagda på länets sjukhus för covid-19, varav en patient vårdades i respirator på intensivvårdsavdelning.

Mer information

Andreas Delphin, samordnare, planeringsenheten                                       
0480-899 26

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet