Pressmeddelande 2020-05-29

Fler bekräftade fall men färre inlagda

Antalet inlagda covid-19-patienter har minskat den gångna veckan, men samtidigt konstateras fler smittade i länet sedan provtagningarna utvidgats.

Sedan i måndags sker provtagningar också av medarbetare inom hälso- och sjukvården, den kommunala vården och omsorgen samt personliga assistenter om de har förkylningssymtom och är hemma från jobbet. Syftet med provtagningen är att kunna utesluta de som inte har covid-19 så att dessa kan gå tillbaka till jobbet igen.

Provtagningarna sker vid samtliga hälsocentraler i länet och en kraftig ökning av antal prover ha skett. Det rör sig om en uppgång från omkring 60 analyser vid det mikrobiologiska laboratoriet vid Länssjukhuset i Kalmar per dag till i genomsnitt 110-120. I takt med fler prover har det också skett en ökning av antalet bekräftade covid-19-fall.

Totalt har 2 846 prover analyserats vid det mikrobiologiska laboratoriet, 338 personer hade fram till fredagsmorgonen bekräftats ha covid-19.

- Oftast handlar det om personer med lättare symtom som inte kräver sjukhusvård utan de som är sjuka kan stanna hemma med förhållningsregler så att de inte smittar andra. Provtagningarna visar att covid-19 finns i samhället och det fortsatt pågår spridning, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Även om antalet patienter med covid-19 på länets sjukhus har minskat den gångna veckan märks en viss ökning av antalet nyinskrivna. På fredagsmorgonen vårdades 15 patienter på sjukhus för covid-19, varav ingen var i behov av intensivvård.

- Det har skett en tydlig minskning sedan några veckor. Det är positivt men det innebär inte att faran är över och vi kan inte slå oss till ro, säger hälso- och sjukhusdirektör Johan Rosenqvist.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Kontakt sker via pressjouren 0480-841 31

 

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet