Buss på gata
Pressmeddelande 2019-03-07

Fler köp i appen ska ge punktligare trafik

Ökad försäljningen av buss- och tågbiljetter i mobilapp, i webbutik och en mer kvalificerad försäljning över disk.

Så ser den försäljningsstrategi ut som ska vägleda Kalmar länstrafik fram till 2024. På torsdagen sa kollektivtrafiknämnden ja till strategin.

Huvudspåret för framtidens försäljning är mobilappen där kunden ska erbjudas hela biljettfloran till bästa pris. Dagens reskassa flyttas exempelvis till en digital lösning i appen. Den nya strategin omfattar också en plan för ökad intäktssäkring och ska göra det enklare för kunden.

I dag sker de flesta biljettköpen ombord – 85,2 procent. Det är en hantering som är mycket tidskrävande. Tekniken är heller inte helt tillförlitlig, vilket innebär att Kalmar länstrafik går miste om intäkter.

Målet till 2024 är att ombordköpen minskat till 18 procent medan försäljningen via kundapp gått upp till 65 procent och webbutik till fem procent.

Med mindre ombordförsäljning kan punktligheten också bli bättre.

Framtidens biljett- och betalsystem

Biljetter, försäljning och betalsystem för Sveriges kollektivtrafik är i stor förändring de kommande åren. En standard har tagits fram vilken Kalmar länstrafik utvecklar nytt biljett- och betalsystem utifrån tillsammans med Länstrafiken Kronoberg, Jönköpings länstrafik och Hallandstrafiken.  

I arbetet ingår gemensamt upphandlade biljettautomater, app och försäljningssystem för förare, kundservice och webbutik. Först ut för leverans är en ny app som beräknas släppas i en första version i juni i år. Kommande leveranser är tidsmässigt förenade med att nuvarande system i samverkande län upphör fungera sommaren 2020.

Motioner

Jessica Rydell (MP) har i en motion föreslagit tätare tågturer mellan Kalmar och Växjö och att påbörja bygget dubbelspår under mandatperioden. Kollektivtrafiknämnden pekar i sitt svar på att sedan flera år tillbaka pågår ett arbete för att införa 30 minuters trafik mellan Kalmar och Växjö. Vid revideringen av infrastrukturplanen 2022 finns goda möjligheter att få med dubbelspåret som planerat projekt. M och KD reserverade sig till förmån för ett av förslagen i motionen om at vissa av avgångarna från Kalmar ska gå direkt till Växjö utan andra stopp.

Kollektivtrafiknämnden avslår en annan motion av Jessica Rydell om att köpa in och bemanna en särskild buss för att köra skolbarn till kulturinstitutioner. Nämnden pekar på att förslaget innebär en merkostnad på minst en miljon kronor årligen. I dag har skolklasser möjlighet att åka på kulturresor en gång per år i den befintliga linjetrafiken.

I ytterligare en motion föreslår Jessica Rydell (MP) att alla grund- och gymnasieelever får skolkort med obegränsat antal resor inom kommunen eller hela länet, samt utöka turerna i den anropsstyrda trafiken. Kollektivtrafiknämnden säger nej till motionen med hänvisning till resultatkravet på 50 procents kostnadstäckning.

Miljöpartiet genom Jessica Rydell föreslår i en motion cykeltrafik till och från Öland. Bland annat genom två specialbyggda stadsbussar med plats för cyklar som ska trafikera Ölandsbron. Kollektivtrafiknämnden avslår motionen med hänvisning till dels kostnaderna och dels till att transport av cyklar över Ölandsbron inte är Kalmar länstrafiks ansvar. M och KD reserverade sig till förmån för motionens förslag om två stadstrafiksbussar där bakre delen är utan säten men med hänganordning för cyklar.

Samtliga motioner går vidare till regionfullmäktige för slutligt avgörande.

Medborgarförslag att boka färdtjänst via app

I ett medborgarförslag framförs önskan att kunna boka färdtjänst via en mobilapp. Medborgarförslaget ligger helt i linje med Kalmar länstrafiks arbete av ökad digitalisering. Kollektivtrafiknämnden besvarar förslaget med att utvecklingsarbete av ett nytt webbaserat system pågår och beräknas lanseras i slutet av 2019 och under 2020.

M och KD reserverade sig då man ville att nämnden skulle uttala sig för en ambition att påskynda arbetet för lansering av de webbaserade tjänsterna till senast hösten 2019.

Nya priser för skolkort

Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige höjer skolkortspriserna inför skolåret 2019/2020. De nya priserna blir då följande:

Kommunskolkort ht 2019            Höjt pris med 40 kr från 2890 kr till 2930 kr

Kommunskolkort vt 2020            Höjt pris med 20 kr från 3300 kr till 3320 kr

Länsskolkort ht 2019                   Höjt pris med 100 kr från 4330 kr till 4430 kr

Länsskolkort vt 2020                   Höjt pris med 105 kr från 4895 kr till 5000 kr

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör                                                                          
010-21 21 100

Peter Wretlund, ordförande, kollektivtrafiknämnden                                 
070-523 38 85

Anders Andersson, vice ordförande, kollektivtrafiknämnden                              
070-249 82 12

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet