Brinnande gravljus in en lång rad.
Nyhet 2021-09-10

Flera arrangemang i länet under suicidpreventiva dagen

Varje år avlider 1 500 människor i Sverige av självmord och i spåren av pandemin har arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention blivit än viktigare.

Den 10 september uppmärksammar vi det suicidpreventiva arbetet och självmord som folkhälsoproblem.

Region Kalmar län har under flera år arbetat med suicidprevention på olika sätt i samverkan med externa aktörer. Bland annat genom utbildningsinsatser som MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa), SPiSS (Suicidprevention i Svensk Sjukvård) och Psyk-E Bas Suicid.

VÅGA FRÅGA och prata om psykisk ohälsa och suicid - är det samlade budskapet när länet samlas inför internationella suicidpreventiva dagen 10 september.

Då går många aktörer i Kalmar län ihop för att gemensamt uppmärksamma suicid och för att minnas de som inte längre finns med oss.
Ett flertal aktiviteter och evenemang – med både digitala och fysiska inslag arrangeras - runt om i länet.

- Det finns ett stort engagemang i det förebyggande arbetet och suicidpreventiva dagen påminner oss om att det viktiga arbetet måste fortsätta - genom gemensamma krafter kan vi rädda liv. I år är vi dessutom fler som kraftsamlar tillsammans för att uppmärksamma dagen, säger Cecilia Gamme, folkhälsoutvecklare och regional suicidpreventiv samordnare.  

Foto: Sammy Solstad

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet