Dekorbild covid-19.
Pressmeddelande 2020-05-19

Folktandvården öppnas upp stegvis

Den 1 juni kommer Folktandvården i Kalmar län att stegvis öppnas upp igen efter att all verksamhet förutom akuta besök varit stängd sedan 27 mars.

Nedstängningen gjordes då skyddsutrustning av olika slag behövde föras över från folktandvården till sjukvården. För att kunna ta om hand akuta patienter har fyra kliniker i länet hållit öppna under tiden. Däremot har all icke-akut verksamhet skjutits upp. Det har också gällt icke-akut tandvård för barn i åldern 3-23. Något som även omfattat de privata kliniker som har avtal och ingår i Vårdval Tandvård Kalmar län.

- Tandvården gjorde en avgörande och nödvändig insats när vi i inledningen av pandemin behövde koncentrera all skyddsutrustning till sjukvården för att kunna ta hand om covid-19-patienter på ett säkert sätt. Jag vill rikta ett tack till alla som ställde upp solidariskt och är övertygad om att patienterna också haft förståelse för det, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Beslutet om att gradvis öppna tandvårdsverksamheten inom folktandvården togs av krisledningsnämnden på tisdagen. Sedan mars har tillgången på skyddsmaterial stabiliserats även om inte full buffertkapacitet har nåtts, men den är nu på den nivå att tandvården stegvis kan öppna verksamheten igen.

Initialt kommer planerade behandlingar som skjutits upp och som kan leda till behov av akut tandvård att prioriteras. Patienterna ska färdigbehandlas på så få antal besök som möjligt för att minimera materialförbrukningen.

Också tandvårdsverksamheten för barn 3-23 år inom Vårdval Tandvård Kalmar län öppnar stegvis enligt samma principer som för folktandvården.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet