Covid-19 dekorbild
Pressmeddelande 2021-02-26

Fördubbling av brittisk virusvariant

Förra veckan ökade andelen som insjuknat i den brittiska covid-19-varianten kraftigt i Kalmar län. Drygt 40 procent av de fall som typats visade sig ha den.

 - Vi hade en förvånansvärt hög andel i de stickprov som gjordes veckorna 5 och 6, nu visar det sig att det skett en fördubbling. Den brittiska varianten är mer smittsam, vilket vi ser just nu i en ökning av antalet smittade i vårt län och att fler personer behöver sjukhusvård igen, säger biträdande smittskyddsläkare Per-Åke Jarnheimer.

Han ser en allvarlig risk för att antalet insjuknade kan öka ytterligare de närmaste veckorna om inte alla följer de rekommendationer som finns.

Nästa vecka när skolorna startar igen efter sportlovet rekommenderas distansundervisning både i högstadiet och gymnasiet.

Vuxna som varit lediga under sportlovet och träffat nya kontakter måste iaktta särskild försiktighet under vecka 9. Detta kan till exempel innebära att man arbetar hemifrån om möjligt, håller avstånd, träffar så få personer som möjligt och är extra uppmärksam på symtom under veckan efter sportlovet.

- Har man som vuxen träffat nya kontakter under sportlovet är det också viktigt att man gör vad man kan för att förhindra smittspridning, detta är inget som enbart rör barn och ungdomar, säger Per-Åke Jarnheimer.

För den som varit på resa utomlands gäller att man ska stanna hemma från arbete, skola, förskola och undvika att träffa andra människor än den egna familjen under sju dagar efter inresa till Sverige. Man skall efter utlandsresa också provta sig direkt efter ankomst till Sverige och efter fem dagar. Barn under sex år undantas från provtagning i denna situation.

17 845 vaccinerade i länet

17 845 personer i Kalmar län har fått minst en dos vaccin som skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19. Det framgår av den senaste statistiken ur vaccinationsregistret på fredagsmorgonen. 9 500 personer har också fått en andra dos och är färdigvaccinerade. Totalt 27 345 doser har fördelats. Av de som vaccinerats är 17 021 folkbokförda i länet.

Tillsammans med Gotland fortsätter Region Kalmar län att ha vaccinerat störst andel av befolkningen. Det framgår av Folkhälsomyndighetens senaste veckouppdatering fram till den 21 februari. 8,4 procent av den vuxna befolkningen över 18 år i länet hade då fått en första dos mot 5,3 procent för hela riket. 4,0 procent i länet hade också fått sin andra vaccinspruta, motsvarande siffra för hela landet var 2,7 procent.

I gruppen 90 år och äldre var det drygt 75 procent som fått en första spruta och 46 procent också en andra dos och är därmed färdigvaccinerade. För hela landet var motsvarande siffror efter förra veckan 58 respektive 35 procent.

Nästa vecka inleds i länet vaccinationerna av personer födda 1941 och tidigare som inte har särskilt boende eller hemtjänst. Så fort det är möjligt kommer ytterligare åldersgrupper att erbjudas att boka sig för vaccination. Takten är helt beroende av vaccinleveranser till Region Kalmar län.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, biträdande smittskyddsläkare

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet