Pressmeddelande 2020-10-29

Forskningsprojekt för att främja mångfald

Region Kalmar län fördjupar samarbetet med Linnéuniversitetet genom ett forskningsprojekt för att främja mångfald i organisationen.

- Vi vill vara en organisation som främjar mångfald. Människor med olika bakgrund, livsåskådning eller kön berikar vår arbetsmiljö och vi kan också använda kunskapen vid exempelvis rekrytering, säger HR-direktör Helen Persson.

Region Kalmar län och Linnéuniversitetet har under en längre tid haft kontakter och gemensam kunskapsinhämtning inom området mångfald. Det fördjupas nu genom ett forskningsprojekt och formaliseras i ett samverkansavtal som sträcker sig 2020-2024.

- Samarbetet med Linnéuniversitetet är viktigt för att vi ska få kunskap om vilka metoder och åtgärder vi som arbetsgivare kan använda oss av för att skapa ett bättre mångfaldsarbete, säger Helen Persson.

Forskningen går under rubriken "Att främja mångfald på arbetsmarknaden – vilka åtgärder är mest effektiva? Experimentella studier i samarbete med företag och organisationer". Målet är att samla kunskap om vilka åtgärder som är effektiva för att främja mångfald på arbetsmarknaden.

- Just nu genomförs ett projekt kopplat till vår annonsutformning och det blir väldigt intressant att se vad vi kan dra för lärdomar av det. Efter detta inledande projekt kommer andra att följa, säger Helen Persson.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet