Dekorbild
Pressmeddelande 2020-03-27

Första dödsfallet i covid-19 i Kalmar län

Det senaste dygnet fick länet sitt första dödsfall i covid-19. Det gäller en man i 85-årsåldern som avlidit.

- Jag känner med de anhöriga och beklagar sorgen. Det här dödsfallet liksom andra - inte bara i Sverige utan runt om i världen - visar hur oerhört viktigt det är att vi inte utsätter våra mest sköra äldre för risken att bli smittade, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Under torsdagen gick smittskyddsläkaren ut och uppmanade de boende i Torsås kommun att nog följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer eftersom samhällsspridning konstaterats där.

- Vi får nog förutsätta att det finns samhällsspridning också i andra delar av länet. Det gör det än viktigare att hörsamma de rekommendationer som gått ut. Det gäller att i största möjliga mån bromsa smittspridning, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Fram till fredag morgon har länet haft 25 bekräftade fall av covid-19. Tio personer är för närvarande inlagda på sjukhus, varav en patient vårdas på intensivvårdsavdelning.

Med en ökad spridning av det nya coronaviruset i samhället ställer nu sjukvården om för att kunna ta emot ett ökat antal insjuknade i covid-19.

Från måndag ställs all icke nödvändig kirurgi in vid Västerviks sjukhus. Samma sak gäller för icke nödvändig mottagnings- och skopiverksamhet i Västervik.

Akutverksamhet, cancer och cancerrelaterad verksamhet ska fortsätta som vanligt liksom stora delar av den dagkirurgiska verksamheten.

Åtgärden som beslutats av den politiska ledningen för Region Kalmar län innebär att Västerviks sjukhus börjar ställa om för att kunna ta emot covid-19-patienter. Hittills är det enbart infektionskliniken i Kalmar som vårdat dessa patienter, men då en ökning av sjuka är att vänta måste fler vårdplatser frigöras.

I första läget handlar det om åtta vårdplatser i Västervik, som kan utökas till 20. Det finns sedan tidigare också planer för utökning av antalet IVA-platser vid sjukhuset.

Utanför akutmottagningen kommer liksom vid Länssjukhuset i Kalmar ett bedömningstält att öppna för att sortera patienter med och utan luftvägssymtom så att smittspridning undviks.

Närmaste tiden ska kompetens kring covid-19 höjas hos vårdpersonalen.

Vid Länssjukhuset i Kalmar har motsvarande förberedelser skett tidigare. Antalet vårdplatser på infektionskliniken har ökat från 18 till 24 och kan snabbt utökas med ytterligare platser

- Det är nödvändiga åtgärder för att vara beredda på en ökning av antalet sjuka de kommande veckorna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Båda nås genom pressjouren
0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet