Bild på hur det nya psykiatrihuset kommer att se ut.
Pressmeddelande 2022-02-28

Start för psykiatribygget i Västervik

På måndagen tas det första spadtaget för nya psykiatrilokaler i Västervik.

Den nya byggnaden kommer att inrymma rättspsykiatri, psykiatrisk akutmottagning, mottagningar samt psykiatriska vårdavdelningar.

– Våra nya lokaler kommer att ge oss förutsättningarna för att fortsätta den utveckling som ständigt pågår. Nu kommer lokalerna inte att vara ett hinder utan ett stöd för vården, säger t f psykiatridirektör Ulrika Rosenqvist.

Byggnaden har utformats i dialog med verksamheterna, och är utrustad med egna interna trapphus, säkerhetshissar och skyddsglas för till exempel balkonger. I planeringsarbetet har synpunkter även hämtats in från brukarorganisationer.

Vuxenpsykiatri norr består av vårdavdelningar och mottagningar i Västervik samt mottagning i Vimmerby. Rättspsykiatrin består i dag av en vårdavdelning med en vårdkedja från intag till utslussning och har hela Kalmar län som upptagningsområde. Verksamheten har cirka 200 anställda.

Projektet i Västervik blir den sista etappen i utbyggnaden av psykiatrins lokaler i Region Kalmar län. Sedan tidigare har nya byggnader för psykiatrin färdigställts i Oskarshamn. I Kalmar kommer inflyttning att ske i helt nya lokaler under våren 2022.

Fakta/Bygget i siffror

  • Nybyggnad i nio plan, sju plan ovan mark.
  • Byggnaden kommer att inrymma rättspsykiatri, psykiatriska mottagningar, akutmottagning samt vårdavdelningar. I samband med inflyttning till de nya lokalerna kommer en avdelning inom rättspsykiatrin att återöppnas.
  • Cirka 24 500 kvadratmeter.
  • Den totala budgeten ligger på 1, 2 miljarder kronor.
  • Byggnaden kommer att uppfylla kraven för miljöbyggnad klass Silver.
  • Byggnaden beräknas stå klar för inflyttning under 2025.
Uppdaterad 28 februari 2022 Lämna synpunkter på innehållet