Dekorbild covid-19.
Pressmeddelande 2020-04-29

Förstärkning av den akuta tandvården

Folktandvården förstärker verksamheten genom att öppna kliniken i Nybro för akuta besök. Från måndag finns därmed fyra kliniker i länet för akuta besvär.

Sedan 27 mars har folktandvården på grund av covid-19-pandemin skjutit upp all icke-akut tandvård tills vidare. Det har gällt vuxna som barn. Också den icke-akuta verksamheten för barn 3-23 år hos privata tandläkare med avtal med Region Kalmar län har skjutits upp.

För akuta besök har tre kliniken hållit öppna i länet; Västervik, Oskarshamn och Berga centrum i Kalmar.

Patienttrycket i södra länet har dock varit högt och från måndag 4 maj kommer också folktandvårdskliniken i Nybro att hålla öppet för akuta besök.

Patienter utan förkylningssymtom kommer att få tid vid dessa fyra mottagningar vid akuta besvär. Om det gäller ett akutbesök och patienter har sjukdomssymtom eller konstaterad covid-19-smitta kommer dessa att tas om hand i samverkan mellan tandvården och infektionskliniken.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet