Firande när Västerviks sjukhus utsågs till Bästa sjukhus.
Pressmeddelande 2020-02-13

Fortsatt hög tillgänglighet till sjukhus

Även under december månad i fjol var tillgängligheten hög både till första besök och operation eller behandling inom specialistsjukvården.

Det framgick vid torsdagens sammanträde i regionstyrelsen. 86 procent av patienterna i Kalmar län fick i december en tid till operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 73 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 90 procent i jämförelse med 82 procent för hela landet.

Också psykiatrin visade hög tillgänglighet till vuxenpsykiatrin under december. 99 procent fick tid till ett första besök inom 90 dagar och över 80 procent inom 60 dagar. Däremot har fler fått vänta inom barn- och ungdomspsykiatrin i förhållande till tidigare under hösten 2019. 60 procent fick tid till första besök inom 30 dagar i december, drygt 80 fick tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. För att förbättra tillgängligheten pågår en rad åtgärder både när det gäller rekrytering, remisshantering och olika förbättringsarbeten.

En del av 1177 är sjukvårdsrådgivningen på telefon. I december låg medelväntetiden på 18,04 minuten, vilket var en försämring både i förhållande till november som samma månad året innan. Andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var 23 procent.

Ökade kostnader för bemanningsbolag

Kostnaderna för inhyrd personal ökade med tre miljoner kronor under 2019 till totalt 207,5 miljoner. Behovet av läkare har minskat medan kostnaderna för sjuksköterskor har ökat.

Det är i huvudsak vid de tre sjukhusen som ökningen har skett. Störst beroende av inhyrd personal har Oskarshamns sjukhus där sköterskor från bemanningsbolag kostade 28 miljoner kronor förra året, vilket motsvarar 28 procent av personalbudgeten just för sjuksköterskor. Västerviks sjukhus och Länssjukhuset i Kalmar ligger båda på samma kostnadsnivå, men där motsvarar det 14 respektive 4 procent av personalbudgeten. Också när det gäller behov av läkare har Oskarshamn högst beroende. 14 miljoner kostade hyrläkare förra året, vilket motsvarar 17 procent av läkarbudgeten. I Västervik och Kalmar är siffrorna 4 och 16 miljoner eller 2 respektive 4 procent av läkarbudgeten.

En förvaltning som däremot kraftigt minskat sitt behov av hyrpersonal under 2019 är psykiatrin som förra året minskade kostnaderna med 6,9 miljoner eller 27,4 procent.

Primärvårdsförvaltningen ligger i stort sett stilla med en smärre ökning av hyrkostnaderna med 200 000 kronor.

Övrigt

Vid sammanträdet fick regionstyrelsen också flera redovisningar av resultat som presenterats den senaste tiden:

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet