Sjuksköterska vid en patient.
Pressmeddelande 2021-11-04

Fortsatt låg andel trycksår

Trots 18 månader med pandemi och tidvis hård press på vården är det fortsatt få patienter som får trycksår när de ligger inlagda på sjukhusen i länet.

Den 15 september genomfördes den nationella mätningen av inneliggande patienter med trycksår. På länets sjukhus hade 4,4 procent av patienterna tryckskador eller trycksår. Det ska jämföras med resultatet för riket som var en tydlig försämring med siffran 14 procent. När det gäller Region Kalmar län var det sex patienter som fått trycksår under tiden på sjukhus eller 1,9 procent av samtliga patienter. Det kan jämförelse med rikssiffran elva procent.

- Antalet patienter som fått trycksår under sjukhusvistelsen fortsätter att ligga på en stabilt låg nivå. Att vi trots pågående pandemi håller i våra goda resultat är mycket glädjande, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

De senaste åren har fem-tio patienter haft trycksår på mätdagen som de fått på sjukhusen. Det kan jämföras med perioden 2008-2010 då 35-50 personer hade trycksår på mätdagen.

- Vi valde att göra en extra satsning inom trycksår 2020 där vi på olika sätt ökade kunskapen inom området. Detta tillsammans med det allra viktigaste, alla medarbetares stora engagemang under en ansträngd tid är anledningen till det goda resultatet. Ett resultat som sticker ut på ett för oss positivt sätt jämfört med övriga landet där man sett en tydlig försämring, säger Johan Rosenqvist.  

Det aktiva förebyggande arbetet innebär bland annat att hud- och riskbedömning ska genomföras och dokumenteras snarast vid ankomst till sjukhus, att madrasser anpassas, att hälavlastning används och att patienten regelbundet vänds efter schema.

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 4 november 2021 Lämna synpunkter på innehållet