Dekorbild covid-19.
Pressmeddelande 2020-04-30

Främre bussdörr stängs i länstrafiken

Kalmar länstrafik har fått ett förhandsbesked att Arbetsmiljöverket kommer att besluta att de främre dörrarna på de större bussarna i länet ska hållas stängda.

Beslutet är tänkt att gälla från den 8 maj. Kalmar länstrafik kommer att följa det aviserade beslutet och stänga dörrarna från tisdagen 5 maj. Tiden fram tills dess behövs för information till skolor, resenärer och trafikföretagen så att dessa ska hinna göra de anpassningar som behövs.

Konsekvensen blir att resenärerna i fortsättningen enbart ska använda de bakre dörrarna vid på- och avstigning.

Det var i mitten på april som fackförbundet Kommunal begärde att Arbetsmiljöverket skulle förbjuda öppna framdörrar på bussarna i Kalmar län med hänvisning till covid-19-pandemin.

Förbudet gäller enbart de bussar som har två dörrar eller fler. Däremot är det fortsatt tillåtet att stiga på och av de bussar som bara har en dörr.

- Vi välkomnar ett sådant beslut från Arbetsmiljöverkets då det innebär att de mindre fordonen med en dörr fortsatt kommer att kunna användas. Det är framförallt många skolbarn som åker med dessa fordon och vi vill inte försvåra deras resa till och från skolan, säger Christer Holmgren.

De främre dörrarna i de stora bussarna med minst två dörrar kommer därmed att stängas. På- och avstigning kommer att ske via de bakre dörrarna. En markering kommer även sättas upp vid den andra stolsraden ombord som tydligt hindrar resenärer från att gå fram till föraren. Kunder ska fortsatt ha en giltig biljett när de åker med Kalmar länstrafik.

- Det är viktigt att kollektivtrafiken i Kalmar län fortsatt fungerar och att invånare kan ta sig till och från arbete, skola och vård. Samtidigt är det även viktigt att förarna känner trygghet på jobbet. Vi kommer se till så att beslutet efterlevs, fortsätter Christer Holmgren.

Fakta/Nya regler för busstrafiken

  • Framdörren och de två främsta stolsraderna stängs av för passagerare. I övrigt går busstrafiken som vanligt.
  • Kunder ska ha giltig biljett innan de kliver på bussen. Den köps enklast i länstrafikens app, men även vid försäljningsställen eller i biljettmaskiner. Det går inte längre att köpa biljett ombord på de stora bussarna.
  • Föraren ska hjälpa kunderna som vanligt.
  • Funktionsnedsatta som behöver hjälp ska fortsatt få det av föraren.
  • Passagerarna uppmanas visa extra hänsyn när all på- och avstigning sker via samma dörrar.
Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet