Rött dekormönster
Pressmeddelande 2019-06-14

Fysioterapeut anmäls åter till IVO

Region Kalmar län anmäler återigen en privat fysioterapeut till Inspektionen för vård och omsorg för brister i journalföringen.

Det är i samband med en fördjupad uppföljning av tre av de fysioterapeuter som 2017 anmäldes till IVO för bristande journalföring som det i ett av fallen anses att journalföringen är undermålig då behandlingsinsatserna inte kan utvärderas.

Så sent som i slutet av maj i år riktade IVO kritik mot fysioterapeuten för att hen i strid med patientdatalagens bestämmelser underlåtit att journalföra ett stort antal patientbesök och för bristande journalföring efter en granskning av tio utvalda journaler.

Region Kalmar läns fördjupade uppföljning för perioden 1 juli 2018-28 februari visar nu på grava dokumentationsbrister.

Förutom en anmälan till IVO avslutar Region Kalmar län avtalet med fysioterapeuten. För att det ska bli ett ordnat avslut för patienterna har slutdag satts till 30 september.

Region Kalmar län utesluter inte att det kan bli aktuellt att rikta återbetalningskrav mot fysioterapeuten för tveksamma debiteringar.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet