Medarbetare på Norrlindens HC med Guldpiller-pris.
Pressmeddelande 2019-12-04

Guldpillret till Norrlidens hälsocentral

Norrlidens hälsocentral belönades på tisdagen med det så kallade Guldpillret för ett framgångsrikt arbete med att minska förskrivningen av sömnmedel.

Hälsocentralen utmärkte sig tidigare med att ha regionens högsta förskrivning av sömnmedel. Det blev startskottet för ett omfattande och enträget förbättringsarbete från personalens sida. Man har lyckats både minska förskrivningen av sömnmedel och erbjuda patienter med behov andra behandlingsalternativ. Med information och fortbildning av medarbetarna kunde den negativa trenden brytas och förskrivningen minskade från 42 till 12 individer per 1 000 listade.

Idag har det nya arbetssättet permanentats.

I juryns motivering pekas på hur ett engagerat teamarbete kan inspirera fler:

”Årets vinnare tagit itu med ett allvarligt hälsoproblem med en kraft som bara uppstår på vårdgolvet. Med stöd av förskrivningsstatistik och översyn av gamla vanor, får personer med sömnproblem fler och bättre alternativ till sömnmedel och därmed mätbart bättre läkemedelsanvändning. Ett beundransvärt initiativ som gett hållbar förändring för både personal och patienter.”

Sömnmedel är en läkemedelsbehandling där det är särskilt angeläget att vården hanterar förskrivning försiktigt. Genom personalens eget förbättringsarbete har årets vinnare i projektform lyckats komma åt ett problem för patienter som många andra vårdgivare kan känna igen sig i, säger Robert Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen och juryns ordförande.

Fakta/Guldpillret

Dagens Medicin korar tillsammans med Läkemedelsförsäkringen årligen vinnaren av Guldpillret. I år delas belöningen ut för tionden året i rad. Vinnaren får ett utbildningsstipendium på 50 000 kronor och ett diplom.

I jouren sitter förutom Robert Ström Lars L Gustafsson, professor i klinisk farmakologi, Karolinska institutet, Lotta Håkansson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet, Thomas Lönngren, tidigare chef European Medicines Agency, nu verksam som konsult, Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet, Märit Johansson, ordförande i Apotekarsocieteten, Mikael Hoffmann, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin och Apoteksmarknaden.


Fotot har tagits av Pax Engström

Mer information

Katarina Jervelind, basenhetschef, Norrlidens hälsocentral
0480-818 73

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet