Pressmeddelande 2020-04-30

Håll i, håll ut och håll avstånd

Ett stabilt läge utan dramatisk ökning av trycket mot sjukvården. Det är bilden av den gångna veckan när det gäller covid-19 i länet.

- Det är svårt att sia hur utvecklingen blir framöver. Men hittills ser vi inga tydliga tecken på en kraftig uppgång av personer som behöver sjukhusvård, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Tidigare i veckan antogs en plan för att vid behov kraftigt bygga ut covid-19-vården till att totalt kunna ta emot 260 patienter samtidigt.

- Vi tar höjd för ett betydligt allvarligare scenario. Men vi vet inte om vi kommer att hamna där.

Johan Rosenqvist pekar däremot på risken med att avstå från att söka vård om man känner sig sjuk på annat sätt än i covid-19.

- Det är viktigt att ta kontakt med 1177 eller sin hälsocentral om man känner sig sjuk eller dålig och låta vårdpersonalen ta ställning till om man behöver en undersökning eller vård, säger Johan Rosenqvist.

Också smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin anser att det är svårt att ge någon prognos för Kalmar län.

- Det vi vet är att det här kommer att pågå länge. Och om vi kan sprida ut sjukdomsfallen på längre tid så blir trycket på sjukvården lättare att hantera. Så därför är budskapet väldigt enkelt; håll i, håll ut och håll avstånd, säger hon.

Uppmaningen är liksom tidigare att tvätta händerna ofta, inte ta med händerna i ansiktet, hålla avstånd till andra människor, skydda de äldre i samhället genom att undvika besök som kan anstå och att undvika icke-nödvändiga resor. För dem över 70 år är rådet att begränsa sina sociala kontakter.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet