Skylt med texten I love Högsby.
Pressmeddelande 2020-09-29

Högsby ska lyftas i gemensamt projekt

Starkare tillväxt och bättre levnadsvillkor i Högsby kommun är målet för ett projekt för regional utveckling mellan Region Kalmar län och Högsby kommun.

Skillnaderna inom Kalmar län är stora och ökande med följd att olika delar av länet har olika förutsättningar att utvecklas. Detta leder till en tudelad utveckling i länet och ojämlika livsvillkor för såväl företag som invånare.

Det är anledningen till att Region Kalmar län, med medfinansiering från Tillväxtverket, startat ett tvåårigt pilotprojekt för att på ett bättre sätt anpassa regionala satsningar efter lokala behov i de delar av länet som inte har en stark tillväxt. Högsby kommun är pilotkommun för projektet då den är en av länets kommuner som har störst utmaningar och dessutom visat intresse för att vara med. Utöver Högsby kommun och Region Kalmar län, kommer också näringslivet och civilsamhället i form av till exempel idrotts- och samhällsföreningar att vara med i arbetet.

- Vi vill få inspiration och stöd för utveckling från den kompetens Region Kalmar län har när det gäller regional utveckling. Och att få oss på det lokala planet att inte vara så absorberande i detaljerna att vi inte ser skogen för alla träd. Det är ju våra lokala förutsättningar som ska ligga till grund för insatserna, säger Anders Johansson, kommunchef i Högsby.

Högsby kommun har tillsammans med Region Kalmar län identifierat sju områden som anses extra viktiga för den framtida utvecklingen i Högsby.

  • Integrationsarbetet.
  • Samverkan med civilsamhället.
  • Vision och självbild.
  • Kompetensförsörjning
  • Enmansföretagens villkor.
  • Barn och ungas villkor.
  • Omvärldsbevakning.

Målet för projektet är att på sikt skapa likvärdiga förutsättningar för utveckling i hela länet samt jämlika villkor till god hälsa, utbildning och egen försörjning oavsett var man bor i länet.

- Vår förhoppning är att det arbetssätt vi ska använda blir framgångsrikt så att vi får en modell som kan tillämpas inte bara i vår egen region utan också i andra regioner och i samverkan mellan regioner, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Mer information

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar län             
0480-44 83 67

Anders Johansson, kommunchef, Högsby kommun                                    
0491-291 02

         

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet