Pressmeddelande 2021-06-21

Hushållningssällskapet arbetar vidare med Matens hus

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg och Blekinge har utsetts av en jury till vinnare i koncepttävlingen Matens hus.

Tillsammans med Västerviks och Hultsfreds kommuner, Kalmar läns museum och Axelssons i Aby har man tagit fram konceptet Mativation, som innebär att det skapas en kommunikativ samlingsplats i varje kommun i länet. Syftet är att öka livsmedelsproduktionen, måltidsturismen och kunskaperna om mat, kulturhistoria, odlingslandskapen och de gröna och blå näringarna i nutid, dåtid och framtid.

Det var i regionplanen 2019-2022 som utredningsuppdraget gavs om att skapa ett Matens hus i länet. Matens hus syftar till att öka intresset och marknaden för mat från länet samt bidra till en mer medveten och hållbar konsumtion.

I december 2020 fick fem organisationer ekonomiskt stöd för att ta fram varsin skiss till genomförandeplan. Tre spännande och intressanta skisser presenterades för juryn som alltså nu valt förslaget Mativation, som vinnande koncept.

Juryn för Matens hus har bestått av Peter Aronsson, Linnéuniversitetet, Helena Nilsson, Region Kalmar län, Athinna Papadopoulou, ALMI, Peter Sandwall, Länsstyrelsen i Kalmar, Sofia Seifarth, Region Kalmar län och Rose-Marie Winqvist, LRF.

Så här lyder juryns motivering:

Förslaget Mativation är genomarbetat och inspirerande, med ett tydligt engagemang från flera aktörer och med en kompetent huvudman som finns i hela länet och som har goda nätverk såväl regionalt som i en större geografi. Förslaget vidareutvecklar befintliga verksamheter och erbjuder länets livsmedelsföretag med flera en kanal och kommunikation till länsinvånare och besökare. Hållbarhet, kunskap, innovation och inspiration är viktiga delar.

Det finns också goda möjligheter att, i det fortsatta arbetet, förstärka konceptet ytterligare när det gäller kopplingen till naturvetenskap och teknik, livsmedelsbranschens spännande framtida utmaningar och möjligheter, samt utveckling av digitala aktiviteter och digital kommunikation. Även möjligheter att samarbeta över länsgräns och internationellt är av värde.

Vi ser att förslaget har goda förutsättningar för att på plats öka intresset och marknaden för mat från Kalmar län.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet