Barn som leker i en gymnastiksal.
Nyhet 2019-04-07

God hälsa på Världshälsodagen

God hälsa är en förutsättning för att kunna göra det man vill och tycker om i livet. Temat för Världshälsodagen den 7 april är tillgänglighet.

Idag har alla barn i Sverige tillgång till kostnadsfri hälso- och sjukvård. Men trots tillgång är hälsan inte jämlik. En riskfaktor för hälsan är stillasittandet – barn och unga i Sverige blir idag allt mer stillasittande. Inte minst är skärmtid en tuff konkurrent om barn och ungas tid, och där vuxna behöver vara förebilder. Möjligheten att delta i någon form av organiserad fysisk aktivitet påverkas också av familjens ekonomi, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten och Pep-rapporten 2019 av ideella föreningen Generation Pep.

Region Kalmar läns förebyggande folkhälsoarbete prioriterar insatser för särskilda grupper, däribland barn och unga. För ökad fysisk aktivitet i skola och på fritid arbetar Region Kalmar län med fleråriga "Kom igång-satsningen" i kommuner, med föreningslivet och andra aktörer, där det finns behov utifrån nationell och regional data. Det hälsofrämjande arbetet bidrar därmed till FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

På 1177.se finns allt för invånarnas hälsa. För barn, 0-6 år och familj finns även stöd för en mer hälsosam livsstil på någon av länets familjecentraler. Här samarbetar barn- och mödrahälsovård med kommunens socialtjänst och öppna förskolan. En gemensam hälsoförebyggande mötesplats är viktig för att främja god hälsa utifrån hela familjens situation. 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet