Pressmeddelande 2020-11-04

Intagningsstopp på sjukhusavdelning

En avdelning vid Oskarshamns sjukhus har tillsvidare intagningsstopp då både personal och patienter konstaterats ha covid-19.

Det rör sig dels om tre patienter och dels två ur personalen som vid provtagning visat sig ha covid-19. Smittspårning pågår och samtliga patienter och personalen har provtagits eller kommer att provtas.

I första hand gäller intagningsstoppet till tisdag i nästa vecka.

Mer information

Elmar Keppel, chefläkare, Oskarshamns sjukhus                                        
072-578 39 48

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet