Gul profilbild.
Pressmeddelande 2019-06-18

Internationell glaskonferens till Glasriket

Den internationella glaskonferensen Glass Art Society (GAS) kommer att äga rum i Glasriket i maj 2020.

Genom ett samverkansavtal tar Region Kalmar län och Region Kronoberg ett gemensamt ansvar för konferensen. Regionstyrelsen sa för sin del ja till avtalet på tisdagen, som bland annat reglerar finansiering, styrning och projektledning. Det blir Destination Småland som kommer hålla i de praktiska arbetet och kontakterna med GAS.

Den preliminära budget som tagits fram, grundat på erfarenhet av tidigare konferenser, uppgår till drygt tre miljoner kronor. Finansieringen planeras ske genom regionerna, kommunerna, eventuellt statliga medel samt genom deltagaravgifter. I avtalet ansvarar dock de båda regionerna för medfinansieringen till lika delar.

Sedan 1971 har årliga GAS-konferenser ägt rum, i huvudsak i USA. 2018 var dock Venedig värd för konferensen och tidigare under 2000-talet har också Amsterdam stått som värd.

Konferensen kommer att pågå 20-23 maj nästa år och ha temat innovation och framtid inom glas med Kalmar, Växjö och Kosta som tänkta huvudorter. Den beräknas kunna samla upp till 1 500 deltagare.

Utbildning till medicinska sekreterare

Regionstyrelsen sa på tisdagen också ja till att starta en utbildning till medicinska sekreterare till hösten vid Högalids folkhögskola.

Bakgrunden är Region Kalmar läns behov av medicinska sekreterare framöver, samtidigt som YH-utbildning i Nybro lagts ned.

Utbildning som nu startar blir två-årig där 18 studerande antas varje år. Kursplanen kommer att samordnas med motsvarande utbildning vid Vimmerby folkhögskola.

Logopedverksamheten ses över

En genomlysning av logopedverksamheten inom länet pågår. Befintliga resurser och kommande behov kommer att inventeras, inte minst utifrån nya riktlinjer för exempelvis stroke som ställer högre krav på regionen.

Det är svaret på ett medborgarförslag om att logopedverksamheten behöver utökas. Medborgarförslaget går vidare till regionfullmäktige för slutlig behandling.

Övriga frågor

Regionstyrelsen beslutade att skicka ut en handlingsplan för transportinfrastrukturen på bred remiss i länet, grannregionerna och berörda statliga myndigheter. Region Kalmar län har tidigare berättat om handlingsplanen.

 

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet