Dekormönster Region Kalmar län
Pressmeddelande 2019-05-02

Internutredning efter dödsskjutning

Psykiatrin startar omgående en internutredning efter en dödsskjutning på psykiatriska kliniken i Kalmar.

Det var vid 14-tiden på torsdagen som en tvångsintagen patient begick självmord med ett vapen ensam på sitt rum på kliniken. Varken personal eller andra patienter var i rummet när skottet föll. Trots snabba insatser från personalen gick hans liv inte att rädda.

Patienten, en 60-årig man hade sedan i januari varit inlagd enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård för en allvarlig psykiatrisk sjukdomsbild. Under den senaste månaden har vården planerat för att mannen istället skulle föras över till den öppna vården då bedömningen var att sluten vård inte längre var nödvändigt. I samband med detta har också mannen vid ett flera tillfällen haft permission då han på egen begäran haft personer med sig.

En tvångsvårdad patient avvisiteras alltid när hen läggs in för sluten vård. Därefter sker en individuell bedömning om personen ska kontrolleras efter en permission. I det här fallet har det inte bedömts som nödvändigt.

Hur mannen fått vapen med sig in på kliniken är något som den interna utredning som nu startar kommer att söka få klarhet i. Det kommer också att ske en översyn av rutinerna inom psykiatrin för att så långt det går säkerställa att något liknande inte kan hända igen.

Mer information

Charlotta Brunner, chefläkare
073-039 13 59

Florence Eddyson Hägg, psykiatridirektör
076-836 07 77

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet