Nyhet 2018-09-25

Introduktionsår för nyutbildade medarbetare

Du som är nyutbildad och jobbar hos oss får ett introduktionsprogram för att öka tryggheten i övergången från utbildning till praktiskt arbete.

Programmet kallas för introduktionsår, eftersom det pågår ett år. Alla nyutbildade sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och kuratorer får då hjälp att förena teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter genom att diskutera, reflektera och träna på praktiska moment.

Varje halvår startar nya medarbetare inom dessa yrkeskategorier sina introduktionsprogram. Det är en möjlighet att tillsammans med både nya och erfarna medarbetare utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor och funderingar kring såväl arbetsuppgifter som yrkesrollen.

Läs mer om introduktionsåret

Uppdaterad 29 november 2018 Lämna synpunkter på innehållet