Johan Israelsson sjuksköterska disputerar
Pressmeddelande 2020-03-12

Kalmarsköterska disputerar om hjärtstopp

Hur mår människor som överlevt ett hjärtstopp? Det tas upp i en avhandling av Johan Israelsson, sjuksköterska vid Länssjukhuset i Kalmar.

Att människor drabbas av hjärtstopp är ett stort problem runt om i världen. För många av de drabbade är hjärtstoppet ett naturligt avslut på livet, medan andra drabbas plötsligt, likt en blixt som oväntat slår ner mitt i livet. Det finns behov av mer kunskap om livssituationen för överlevarna och deras närstående samt om eventuella skillnader mellan män och kvinnor.

- Det övergripande syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om överlevnad och hälsorelaterad livskvalitet hos personer som drabbas av hjärtstopp, säger Johan Israelsson.  

Könstillhörighet hade inte någon avgörande betydelse för chansen att överleva ett hjärtstopp. Däremot tycks fler män som drabbas få behandling med hjärt-lungräddning jämfört med kvinnor. Den hälsorelaterade livskvaliteten hos de som överlevt ett hjärtstopp var relativt god och jämförbar med svenskar i allmänhet. Kvinnor skattade sin livskvalitet lägre än män. Ett antal ytterligare riskfaktorer för låg livskvalitet identifierades. Sådan kunskap kan användas för att utveckla vården. Skillnaderna mellan män och kvinnor behöver studeras vidare för att säkerställa en jämlik vård.

Disputationen av avhandlingen med titeln Health-related quality of life after cardiac arrest äger rum fredag den 13 mars klockan 09.00 i Hasselquistsalen, Campus US, Linköpings Universitet.

Kontakt:

Johan Israelsson, sjuksköterska
Telefon: 070-685 15 60

 

 

 

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet