Ett Krösatåg väntande vid perrongen.
Pressmeddelande 2020-12-02

Klart vem som ska köra Krösatågen

Upphandlingen av drift och underhåll av Krösatågen i sex län blev klar på onsdagen. SJ AB tilldelas uppdraget som gäller i tolv år från december 2021.

Det är Kalmar länstrafik som tillsammans med Jönköpings länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken och Skånetrafiken upphandlat drift och underhåll av Krösatågen.

Den nya upphandlingen har haft högt ställda krav på underhåll, drift samt ersättningstrafik för att säkra en bättre reseupplevelse.

Tågtrafiken som idag bedrivs under varumärkena Kustpilen och Krösatågen har upphandlats gemensamt och kommer framöver att trafikeras under det gemensamma namnet Krösatågen. Kustpilen som varumärke upphör därmed i december 2021.

Det nya Krösatågsavtalet omfattar trafik mellan Linköping i norr och Hässleholm i söder samt Halmstad i väster och Kalmar i öster.  Den gemensamma trafikvolymen uppgår årligen till cirka 7,5 miljoner kilometer med fordon som drivs med el eller förbränningsmotorer. Krösatågen och Kustpilen hade 2019 tillsammans ca 3,5 miljoner resenärer

- Det är glädjande att upphandlingen nu gått i mål, ett arbete som har pågått i flera år. Vi har haft stort fokus på kvalitet och ökad kundnöjdhet för det kommande trafikavtalet. Ett samlat avtal med både drift och underhåll av tåg ska ge regionens resenärer en smidigare och tryggare resa, säger kollektivtrafiknämndens ordförande Peter Wretlund.

Parallellt med denna upphandling pågår också en fordonsupphandling till Krösatågen. Under de närmaste åren kommer de nya fordonen tas i bruk vilka ersätter de tidigare Krösatågen och Kustpilentågen. Samtidigt kommer det byggas en ny tågdepå i Nässjö. I och med de nya satsningarna stärks Krösatågen ytterligare och tillsammans med SJ AB ska detta ge högre kundnytta och förbättrad reseupplevelse.

Avtalet med SJ AB tecknas först när överklagandetiden löpt ut. Värdet på avtalet är 360 miljoner årligen eller drygt 4,3 miljarder över de tolv åren som avtalet omfattar.

Mer information

Christer Holmgren, trafikdirektör, Kalmar länstrafik                     
0480-899 32

Peter Wretlund, ordförande, kollektivtrafiknämnden, Region Kalmar län 
070-523 38 85

Dan Olofsson, chef för upphandlad trafik, SJ AB
070-762 36 43

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet