Medicinska sekreterare arbetar på ett kontor.
Nyhet 2019-08-15

Kodarutbildning till medicinska sekreterare

Region Kalmar län kommer under 2020 att erbjuda våra medicinska sekreterare en kodarutbildning.

Det gäller de cirka 200 medicinska sekreterare som saknar kodarutbildning i Klassifikation av sjukdomar och åtgärder enligt ICD-10. Dessa kommer under hösten 2019 att få inbjudan till denna utbildning.

- Förutom utökad kompetensutveckling för medicinska sekreterare bidrar denna utbildningsinsats även till ett bättre resursutnyttjande med rätt använd kompetens, kvalitetssäkring av vårdtyngd och ökad patientsäkerhet. Vi får också en bild av hur sjukvårdens resurser fördelas, säger Marita Blomberg Nilsson, projektledare på Regionstab HR.

Flera regioner har nu börjat planera för en gemensam webbaserad utbildning. Utbildningen möjliggörs tack vare medel från Omställningsfonden.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet