Maskin används i en fabrik.
Nyhet 2020-05-12

Kostnadsfri bedömning av industripersonals yrkeskompetens

Region Kalmar län går nu in och finansierar kostnadsfria bedömningar, så kallade valideringar, av varslad eller permitterad industripersonal.

Det är Teknikcollege på Vimmerby gymnasium, ett ackrediterat testcenter för Svensk industrivalidering, som nu har blivit beviljat projektmedel för att erbjuda företag och dess personal kostnadsfria bedömningar av yrkeskompetens enligt Svensk Industrivalidering och dess baskoncept Industriteknik BAS.

Region Kalmar län ser det som ett led i att stötta regionens industriföretag och deras personal under covid-19-pandemin.

- Många av länets industriföretag har svårigheter just nu med permitteringar och varsel som en följd av minskad produktion. Att då gå in och validera kompetens, att få den erkänd och dokumenterad är mycket bra både för individer och företag. Att synliggöra kompetenser är en bra början för fortsatt kompetensutveckling och utveckling, säger Katarina Johansson, samordnare för Region Kalmar läns kompetensförsörjning.

Valideringen riktar sig både mot företagen och den varslade/permitterade personalen. För arbetsgivare handlar det om att få grepp om vilka insatser som krävs för att på bästa sätt ta vara på den kompetens som finns i företaget och hur den kompetens som saknas kan utvecklas eller rekryteras. För medarbetare är det en grund att stå på för fortsatt yrkeskarriär. Det gäller både för fortsatt utveckling på arbetsplatsen men även för att visa sig anställningsbar i när man söker nytt jobb.

Målsättningen med projektet är att bedöma upp till 100 personer. Företag och personer som är aktuella för validering samordnas tillsammans med IF Metall. Projektet startade den 11 maj och förväntas pågå i fem veckor.

Projektet är ett samarbete mellan IF Metall, Vimmerby kommun, Teknikcollege på Vimmerby gymnasium och Region Kalmar län. Region Kalmar län bidrar med 85 394 kronor.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet