Pressmeddelande 2021-04-23

Krislägesavtal aktiverat

Region Kalmar läns begäran om krislägesavtal har idag beslutats av SKR och påbörjas enligt plan imorgon lördag 24 april.

SKR och Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Kalmar län. Anledningen till aktiveringen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.

– Region Kalmar län har provat alla möjligheter för att säkra bemanningen utifrån det vanliga kollektivavtalet. SKR och Sobona har därför beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Kalmar län, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i Sobonas föreningsstyrelse.

Krislägesavtalet tillämpas endast för medarbetare som arbetsgivaren beslutar ska arbeta i krisläget. Region Kalmar län har i begärt krislägesavtal för arbete inom anestesi- och intensivvårdskliniken på Länssjukhuset i Kalmar.

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet