Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Covid-19-viruset
Pressmeddelande 2022-05-06

Lägst antal inlagda för covid-19 hittills i år

På fredagsmorgonen låg fyra personer inlagda med covid-19 på länets sjukhus. Det är den lägsta siffran sedan mitten av november förra året.

- Vi ser en minskning av antalet bekräftade fall av såväl covid-19 som av influensa liksom antalet patienter som vårdas på sjukhus för dessa diagnoser. En viss smittspridning förekommer dock fortfarande och uppmaningen att stanna hemma vid sjukdomssymptom oavsett orsak gäller fortfarande, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin i sin lägesbild av den gångna veckan.

Rekommendationen till vårdnadshavare med sjukt barn är att i första hand vända sig till sin hälsocentral eller ringa 1177.

Av Folkhälsomyndighetens statistik som sträcker sig till och med den 1 maj framgår att 57,3 procent av befolkningen 65 år och äldre i Kalmar län tagit en fjärde dos mot covid-19. Siffran för hela landet är 49,5. I gruppen över 90 år handlar det om 73,3 procent och för 80-89 år om 75,7 procent av länets befolkning. I gruppen 70-79 år är det 54,5 procent och när det gäller 65-69 år 43,2 procent. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har hittills 36 194 personer i Kalmar län fått fyra doser.

Det finns möjlighet att ta en första, andra, tredje och fjärde dos vid länets hälsocentraler. För en tredje dos krävs att man är över 18 år och att det har gått minst tre månader sedan andra dosen gavs. En fjärde dos ges för närvarande till personer som är 65 år eller äldre och där det gått fyra månader sedan dos 3. Också de som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende erbjuds en fjärde dos. Bokning sker via 1177.se.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 6 maj 2022 Lämna synpunkter på innehållet