Sjukvårdspersonal undersöker en häl.
Pressmeddelande 2020-04-17

Lägsta andelen trycksår hittills

Fem patienter på länets tre sjukhus hade den 4 mars trycksår som uppkommit under sjukhustiden.

Den 4 mars, i början av covid-19 utbrottet, genomfördes den nationella mätningen av inneliggande patienter med trycksår. På länets sjukhus hade 4,0 procent av patienterna tryckskador eller trycksår, lägst andel i landet. Det ska jämföras med resultatet för riket som var 11,3 procent. När det gäller Region Kalmar läns resultat över trycksår som uppkommit på sjukhus var siffran alltså den lägsta hittills, 1,3 procent i jämförelse med rikssiffran som var 7,8 procent.

- Antalet patienter som fått trycksår under sjukhusvistelsen fortsätter att ligga på en stabilt låg nivå. Att vi nu har den allra lägsta trycksårsförekomsten sedan vi började mäta är mycket glädjande, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

De senaste åren har fem-tio patienter på mätdagen haft trycksår som de fått på sjukhusen. Det kan jämföras med perioden 2008-2010 då 35-50 personer hade trycksår på mätdagen.

- I förbättringsarbetet för att minska antalet tryckskador ytterligare ligger fokus fortsatt på att hitta riskpatienterna i ett tidigt skede och sätta in förebyggande åtgärder. Idag är det möjligt att se och följa hur trycksårsförekomsten ser ut varje dag på för inneliggande patienter på sjukhusen och detta är ett bra stöd för att tidigt kunna agera, säger Johan Rosenqvist.  

Det aktiva förebyggande arbetet innebär bland annat att hud- och riskbedömning ska genomföras och dokumenteras snarast vid ankomst till sjukhus, att madrasser anpassas, att hälavlastning används och att patienten regelbundet vänds efter schema.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör                                                

Kontakt sker via pressjouren
0480-841 31

 

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet