Studenter på läkarprogrammet
Pressmeddelande 2020-09-16

Läkar- och sjuksköterskestudenter ska lära tillsammans

I samarbete med Linköpings universitet och Linnéuniversitetet startar Region Kalmar län en gemensam praktik för läkar- och sjuksköterskestudenter.

Måndagen den 21 september startar den kliniska undervisningsavdelningen (KUA) för första gången i Kalmar. Det är läkarstudenter som går termin 9 och sjuksköterskestudenter som går termin 6 som tillsammans ska genomföra utbildningsmomentet ”praktiskt vård- och omsorgsarbete” under två veckor på en avgränsad del av en vårdavdelning.

Aktuella verksamheter är kirurgavdelning 7 och geriatriska kliniken avdelning 32 B på Länssjukhuset i Kalmar. De tar redan i dag emot studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

- De har engagerade huvudhandledare och chefer och har själva anmält intresse för detta, säger Region Kalmar läns utbildningsstrateg Elisabeth Johansson.

Den gemensamma praktiken är ett så kallat interprofessionellt lärande som är till stor nytta för studenterna.

- De kommer att få en gemensam kunskapsbas, utveckla en bättre förståelse för varandras kunskap och värderingar och fördjupa sin egen kunskap genom att lära av andra professioner. Vi både hoppas och tror att detta kommer att bidra till ett förbättrat samarbete och därmed högre kvalitet i vården framöver, säger Elisabeth Johansson.

Den kliniska undervisningsavdelningen (KUA) är ett samarbete mellan läkarprogrammet vid Linköpings universitet och sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet