Dekorbild
Pressmeddelande 2019-11-14

Läkare IVO-anmäls efter dopningsåtal

Region Kalmar län anmäler en läkare inom primärvården till Inspektionen för vård och omsorg då hen kan befaras utgöra en fara för patientsäkerheten.

Läkaren står åtalad för olovligt innehav av dopningsmedel och har själv använt dopningspreparat. En sammanvägd bedömning ger anledning att ifrågasätta läkarens omdöme att kunna ta ansvar för läkemedelsbehandling i sin yrkesutövning.

Den utredning som gjorts visat att det inte har förekommit några vårdskador eller brister i tjänsteutövningen för övrigt.

Läkaren är i tjänst, men har tills vidare inte patientkontakt.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet