Pressmeddelande 2021-02-03

Landets punktligaste kollektivtrafik

Kalmar länstrafik anses allra punktligast i landets kollektivtrafik av resenärerna.

Det framgår av Kollektivtrafikbarometern för 2020, som presenterades på onsdagen. Rapporten sammanfattar och jämför nöjdheten bland Sveriges kollektivtrafiksresenärer och allmänheten. I Kalmar län är det 2 465 personer som intervjuats under 2020.

90 procent av de tillfrågade i länet anser att kollektivtrafiken är punktlig, det vill säga att den är framme senast fem minuter efter angiven ankomsttid.

- Det är naturligtvis väldigt positivt besked från våra resenärer. Samtidigt ska vi veta att 2020 var ett annorlunda år för landets kollektivtrafik med betydligt färre resenärer på grund av pandemin och färre som reste under högtrafiktider. Det syns också i Kollektivtrafikbarometern, säger trafikdirektör Christer Holmgren.

Under förra året minskade kollektivtrafiken andel av det motoriserade resandet i länet från 14 procent 2019 till nio procent. Utvecklingen är inte unik för Kalmar länstrafik utan gäller hela landet. För hela riket minskade kollektivtrafikens andel med elva procentenheter.

Däremot har Kalmar länstrafik fortsatt höga nöjdhetssiffror. 84 procent var nöjda med den senast resan med Kalmar länstrafik. En av de bättre siffrorna i landet. Också när det gäller kundnöjdhetsindex ligger Kalmar länstrafik över riksgenomsnittet.

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Undersökningen har sedan mars 2020 kompletterats med frågor kring medborgares och resenärers inställning och resebeteende till kollektivtrafiken kopplade till coronapandemin. Totalt är det 22 kollektivtrafikorganisationer som deltar i undersökningarna som genomförs månadsvis och redovisas i en årsrapport.

Fakta/Resultat för Kalmar länstrafik

Kunders nöjdhet med den senaste resan: 84 procent nöjda, 5:e plats (83 procent 2019, 4:e plats).

Sammantagen nöjdhet bland resenärer: 65 procent nöjda, 11:e plats (66 procent 2019, 7:e plats).

Marknadsandel av det motoriserade resandet: 9 procent av det motoriserade resandet (14 procent 2019).

Punktlighet: 90 procent nöjda, 1:a plats, (87 procent 2019, 4:e plats).

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet