Pressmeddelande 2019-01-01

Landstinget och Regionförbundet går samman till Region Kalmar län

Den 1 januari 2019 bildas Region Kalmar län när Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län går samman.

Landstingets tidigare verksamheter hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, folkhögskolor och kultur kommer att fungera som tidigare. Utöver detta får Region Kalmar län ett nytt uppdrag - regional utveckling. Det innebär frågor som infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, samhällsplanering, innovation och näringslivsutveckling och internationella frågor. I grunden handlar det om att skapa tillväxt och hållbar utveckling i länet.

Region Kalmar län bildas för att skapa bättre möjligheter att stärka Kalmar län. Människors hälsa och länets utveckling är beroende av varandra och som en organisation kan vi samlas och få mer kraft i dessa frågor. Genom Region Kalmar län får länet en gemensam röst - gentemot både staten och andra samarbetspartners. I och med regionbildningen stärks också demokratin genom att fler frågor med stor be­tydelse för invånarna samlas i en organisation med direktvalda politiker.

Uppdaterad 3 januari 2019 Lämna synpunkter på innehållet