Två män vid en pekskärm.
Pressmeddelande 2019-06-13

Långsiktig satsning på e-hälsoutveckling

Fler e-hälsotjänster, fler företag som jobbar inom området och fler invånare i Kalmar län som drar nytta av tjänsterna i sina kontakter med vård och omsorg.

Det är målet för en långsiktig satsning att bygga kompetens och utveckling inom e-hälsoområdet. För att nå dit startar ett projekt för att skapa en e-hälsoarena. På torsdagen blev det helt klart med finansieringen sedan Tillväxtverket sagt ja till att med EU-medel stå för hälften av den totala kostnaden på 21,2 miljoner.

I förlängningen är avsikten att e-hälsoarenan ska utvecklas till ett kunskapscenter och kluster inom e-hälsa. På e-hälsoarenan ska workshopar, träffar och seminarier för och med målgrupperna näringsliv, offentlig sektor och akademi genomföras. Utvärdering av testbäddar ska genomföras baserat på en inventering av behoven i länets alla kommuner, något som sker tidigt i projektet.

Projektet ska underlätta för företag att nå ut med sina produkter och tjänster till vård- och omsorgssektorn så att de också kan införas i olika verksamheter.  Ett av flera mål i projektet är att höja såväl beställar- som leverantörskompetens inom e-hälsa.

- Det här är ett bra exempel på hur regionbildningen ger oss större möjligheter att utveckla länet. Vi befinner oss i en digital omställning och att ta fram nya e-hälsotjänster är en viktig del i det. E-hälsoarenan förenar regional utveckling med hälso- och sjukvård på ett sätt som gynnar både patienter och medarbetare, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

- E-hälsoarenan kommer att skapa tillväxt i företag och göra det enklare för länets invånare att ta till sig nya e-hälsotjänster. Inte minst ska projektet se till att de som arbetar inom vård och omsorg får mer tid över till patienterna, till det som man är allra bäst på och där smarta e-hälsolösningar kan avlasta. Det här kommer bli ett väldigt viktigt och spännande projekt mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor, säger Louise Östlund, VD för Kalmar Science Park.

- Projektet är mycket viktigt och kan leda till att Kalmar län etableras som en av Europas ledande e-hälsoregioner. Det kommer att ha stort värde för såväl näringslivet som vård- och omsorgsgivarna i regionen och kommer att gynna länets medborgare i form av tillgång till bättre hälsovård, säger Stefan Lagrosen verksamhetsledare för eHälsoinstitutet.

Fakta/E-hälsoarenan

Projektet är ett samverkansprojekt där Region Kalmar län har gett Kalmar Science Park uppdraget som projektägare och där Linnéuniversitetet är samverkanspart. Projekttiden löper från augusti i år till 30 november 2022.

Den totala budgeten för perioden är på 21,2 miljoner och finansieras till 30 procent av Region Kalmar län, till 20 procent av Linnéuniversitet och till 50 procent av EU-anslag som Tillväxtverket fördelat.

Mer information

Ingeborg Eriksson, regiondirektör, Region Kalmar län                              
0480-841 96

Louise Östlund, VD, Kalmar Science Park                                                 
0480-45 34 20

Stefan Lagrosen verksamhetsledare, eHälsoinstitutet                                
0480-49 71 65

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet