Ungdomar på väg
Nyhet 2020-01-20

Länet kraftsamlar mot missbruk och beroende

Idag den 20 januari samlas aktörer i länet för att kraftsamla kring den nationella handlingsplanen mot missbruk och i beroende i åldrarna 13-29 år.

- Målet med dagen är att skapa en ökad kunskap och lägga grunden för länets utvecklingsarbete, säger Maria Minich Karlsson, utvecklingsledare för missbruk och beroende inom Region Kalmar län. Målet är även att vi efter dagen har en samlad prioriteringslista som vi kan arbeta vidare med.

Under dagen medverkar politiker, chefer och medarbetare från alla delar av Region Kalmar län, länets kommuner och Polisen.

- Detta är ett unikt tillfälle att få möjlighet att samla 150 engagerade medarbetare från olika delar av vårt län som brinner för denna fråga. Vi är väldigt glada över det stora intresse som dagen väckt, säger Maria Minich Karlsson.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, medverkar under dagen. Under dagen kommer också aktuell statistik från länet presenteras. Polismyndigheten i Kalmar län delger den aktuella narkotikasituationen i länet. Länsstyrelsen kommer presentera aktuell statistik för länet samt prata om revideringen av den regionala ANDT-strategin.

Dagen genomförs på Forum i Oskarshamn den 20 januari 2020.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet