Pressmeddelande 2020-05-29

Lex Maria-anmälan efter dödsfall

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall.

Fallet gäller en 87-årig kvinna med flera grundsjukdomar som vårdades med anledning av ensidig lungkollaps.

Kvinnan behandlades med dränage men lungan expanderade inte. Behandlingen komplicerades av att luft spred sig i underhudsfettet - subcutant emfysem - som felaktigt tolkades som en allergisk reaktion.

Den otillräckligt behandlade lungkollapsen ledde till syrgasbrist och det kan inte uteslutas att det bidrog till patientens död.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet