Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2022-04-08

Lex Maria-anmälan efter fel materialval

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett felaktigt materialval vid ett ingrepp.

Fallet gäller ett knappt tvåårigt barn som skulle opereras med så kallad knapp på magen på grund av dålig tillväxt. På operationsdagen fanns inte den beställda knappen varför en slang opererades in istället.

Detta ledde till att barnet kunde avlägsna slangen vilket i förlängning medförde att barnet fick svårt med mat- och vätsketillförsel, låga blodsockervärden och dessutom senare måste opereras om.

Åtgärder är vidtagna för att minska risken för upprepning.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 8 april 2022 Lämna synpunkter på innehållet