Pressmeddelande 2020-09-11

Lex Maria-anmälan efter utebliven bedömning

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria då EKG inte bedömdes av läkare.

Fallet gäller en snart 80-årig kvinna som lades in för utredning. Vårdpersonalen på avdelningen kontrollerade ett EKG. Detta EKG visades dock aldrig för läkaren på avdelningen. Senare på kvällen hittades patienten avliden.

När läkaren följande dag bedömde EKG:t kunde konstateras att det fanns förändringar som om de uppmärksammats vid inläggning kunde inneburit att patient hade fått ett annat omhändertagande och patientens död kanske hade kunnat undvikas.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet