Pressmeddelande 2020-09-25

Lex Maria-anmälan efter utebliven strålbehandling

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en planerad strålbehandling uteblivit.

Fallet gäller en 73-årig kvinna som behandlades med anledning av en bröstcancer.

Strålning var planerad som del i behandlingen för att minska risken för ett lokalt återfall.  Till följd av byte av planeringssystem blev dock strålbehandlingen inte av som tänkt. Patient har vid utredning inga tecken på återfall.

Det nya planeringssystemet är nu fullt infört. Det finns inga tidigare händelser av likartad karaktär.

Uppdaterad 25 september 2020 Lämna synpunkter på innehållet