Pressmeddelande 2021-05-20

Mikrovågsbehandling jämförbar med operation

Fredrik Stenmark, verksamhetschef vid kirurgkliniken i Kalmar och Oskarshamn disputerar den 21 maj vid Göteborgs universitet.

- Jag har forskat på behandling av godartad prostataförstoring och utvärderat och vidareutvecklat två behandlingsmetoder, mikrovågsbehandling och hyvling. Det finns stora möjligheter att förbättra vården för dessa patienter. Vi har sedan många år inriktat oss på att bota istället för att ge symptomlindrande livslång behandling med läkemedel eller kateter, säger Fredrik Stenmark.  

Män med godartad prostataförstoring har ofta problem med vattenkastningen och kan bli hjälpta om prostatakörtelns storlek minskas. Den klassiska metoden är att genom operation hyvla bort prostatavävnaden via ett instrument som förs in i urinröret. En operation är dock alltid förenad med vissa risker, speciellt omfattande blödning och metoden är inte möjlig att genomföra på alla män.

- I min forskning har jag vidareutvecklat mikrovågsbehandlingen som är ett utmärkt alternativ till operation. Ingreppet tar mindre än tio minuter och utförs i lokalbedövning på ett öppenvårdsbesök hos en urolog med specialkompetens, säger Fredrik Stenmark.

Behandlingen kan användas oavsett storlek på prostatakörteln och metoden har nu visat sig ha goda långtidsresultat även vid en extremt stor prostata. Långtidsresultaten av behandlingen har analyserats för 570 patienter från länet. Av dem behövde endast cirka tio procent en kompletterande operation på lång sikt, medeluppföljningstiden var tio år i studien. Om det blev aktuellt med ombehandling kunde man dessutom ofta utföra ett mindre riskfyllt ingrepp än vid en öppen operation.

- Detta är så klart bra för patienterna men sparar även på operationsresurser. Så jag ser inte bara fördelar som urolog utan även som verksamhetschef. Eftersom blödning är vanligt vid hyvling genomförde vi även en studie tillsammans med urologer i Växjö och Ljungby. Studien visade att injektioner med adrenalin i prostatan gör att man kan hyvla bort mer vävnad vid operation än vid den klassiska hyvlingen.

Mer information

Fredrik Stenmark, verksamhetschef, kirurgkliniken, Länssjukhuset i Kalmar
070-379 46 10

 

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet