Äldre man håller omsorgspersonal i handen
Nyhet 2021-11-01

Munvårdsutbildningar för vård- och omsorgspersonal

Jobbar du inom vård och omsorg i Kalmar län kan du gå på årliga utbildningar om munvård och hur man utför munvård på andra. Nu har vårens utbildningar släppts.

I vår hålls en temautbildning kring kost, karies och fluorid, en utbildning för de som är nya i sin roll som munvårdsombud samt en temautbildning för sjuksköterskor kring tandvårdsstödet och munnens påverkan på allmänhälsan. Utbildningarna anordnas av Folktandvårdens folkhälsoklinik där Eva Svensson är samordnare för just dessa utbildningar.

– Syftet med utbildningarna är att ge omsorgspersonal sådan motivation och teoretisk samt praktisk kunskap att god munvård blir en självklar del av den dagliga helhetsvården. Vi vill även öka förståelsen kring munhälsans betydelse för hela kroppen och tydliggöra vilka effekter och sjukdomar det kan leda till när man som skör och äldre inte får den hjälp man behöver med sin munvård, säger Eva Svensson.

Vårens utbildningar hålls både fysiskt och digitalt.

Om Folktandvårdens munvårdsutbildningar

  • Folktandvården ansvarar för vårdinsatser gällande uppsökande verksamhet och munvårdsutbildningar till vård- och omsorgspersonal i länet. Därför erbjuder Folktandvårdens folkhälsoklinik årliga kompetenshöjande munvårdsutbildningar till personal inom vård, omsorg och LSS, både i kommunal och privat regi.
  • Folkhälsokliniken håller också fördjupade utbildningar i olika områden kring munvård till arbetsplatsernas munvårdsombud och kommunernas sjuksköterskor samt utbildar blivande sjuksköterskor på Linnéuniversitet och Komvux.
  • Anhöriga som vårdar i hemmet bjuds in till att delta vid vissa utbildningar.
Uppdaterad 1 november 2021 Lämna synpunkter på innehållet