Man som tittar fram bakom elkablar och teknik.
Pressmeddelande 2019-08-30

Regeringens nationella innovationsråd besöker Kalmar

Den 23 oktober kommer regeringens nationella innovationsråd med statsminister Stefan Löfvén i spetsen till Kalmar.

Rådet ska bidra till att möta samhällsutmaningar med innovation och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige.

–Vi är väldigt glada över att regeringens innovationsråd valt att besöka Kalmar län. Det ger oss möjlighet att lyfta allt det positiva som sker här, men också de utmaningar vi står inför. För att lyckas möta dem är det avgörande att den offentliga sektorn, näringslivet och akademin tillsammans krokar arm, säger Regionstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S).

För att lära från det lokala och regionala arbetet sker några möten ute i landet och statsministern vill arrangera periodens första regionala möte i samverkan med Länsstyrelsen och Region Kalmar län. Efter rådets ordinarie möte kommer därför ett antal företrädare från länet att bjudas in diskutera innovationsfrågor.

–Statsministern vill att mötet i Kalmar ska utgå från Agenda 2030. Det passar oss bra för de globala målen visar på viktiga samhällsutmaningar och hur vi måste jobba för ett hållbart samhälle. Jag är övertygad om att vi i Kalmar län kan visa flera goda exempel på vad vi arbetar med här och där vi kan bidra till kunskaper på nationell nivå, säger landshövding Thomas Carlzon.

Förutom statsminister Stefan Löfven deltar också  ett antal företrädare från näringsliv, universitet och organisationer.

–Regionbildningen och den goda samverkan som finns mellan många olika aktörer här har gett ny kraft i arbetet med att fortsätta utveckla länet. Bland annat gör vi stora satsningar kring innovationer på e-hälsoområdet som vi ska presentera för rådet, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet