Nyhet 2019-12-13

Nu kan invånarna söka vård online

Sedan en tid testar Region Kalmar län en ny e-tjänst där vård kan sökas online. Försöket sker vid Kvarnholmen, Mörbylånga, Borgholm och Löttorp hälsocentraler.

E-tjänsten nås genom 1177.se och inloggning sker med Bank-ID. Vid inloggningen får invånaren ange sökorsak och sedan följer ett antal frågor att besvara. Ett medicinskt underlag, en så kallad anamnes, bildas och skickas till hälsocentralen. Där görs en bedömning om vilken vårdprofession som ska hantera ärendet vidare och om kontakten ska övergår till telefon-/videomöte, provtagning, fysiskt besök eller vidare chatt.

- Med hjälp av Vård Online och tidigare journalhandlingar kan man ofta bilda sig en bra uppfattning om patientens tillstånd och eventuellt även inleda behandling. Informationen som redan hämtats i systemet kan dessutom vara värdefullt vid eventuella efterföljande fysiska besök, säger Maria Eriksson, läkare på Kvarnholmen hälsocentral.

Patienter i alla åldrar använder verktyget och är nöjda med e-tjänsten. E-tjänsten är tillgänglig dygnet runt men svar ges under hälsocentralernas öppettider.

- Tillvägagångssättet är både patientsäkert och effektivt för patienten, som slipper stå telefonkö och får direktkontakt utan mellanhänder med sin vårdkontakt, säger Nam Young Pak, läkare på Mörbylånga hälsocentral.

Förutom möjligheten att söka vård så går det även att förnya recept och hjälpmedel genom e-tjänsten. Vårdpersonalen kan också initiera kontakt i e-tjänsten och en länk skickas då med sms till patientens mobilnummer.

- Det är en smidig tjänst för patienterna. Idag är invånarna vana vid chatt och många föredrar det framför telefonsamtal. Att patienten inte heller behöver anpassa sig till våra öppettider gör det lättare att planera vardagen. Patienten kan också titta tillbaka på den konversation som varit och spara ner den. Vi dokumenterar i journal som vanlig, säger Anna Ekberg, distriktssjuksköterska på Kvarnholmens hälsocentral.

E-tjänsten nås via mottagningarnas kontaktkort på 1177.se, men listade patienter hittar den även i inloggat läge. 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet