Nyhet 2020-05-13

Ny affärsutvecklingsprocess till besöksnäringen

Region Kalmar län är med bakom lanseringen av ett nytt onlineprogram, som syftar till att hjälpa företag inom besöksnäringen att ställa om sin verksamhet.

Onlineprogrammet som heter Kurbits omställning hjälper företag inom besöksnäringen att ställa om sin affär och nå lönsamhet på både kort och lång sikt. I programmet får företag hjälp med att se nya möjligheter, ta del av metoder och verktyg anpassade för besöksnäringen samt mötas och utbyta inspiration och exempel med andra företag, vilket skapar nätverk för nya samarbeten.

En pilot med fyra företagare från Kalmar län har precis genomförts som bland annat resulterat i nya affärsidéer, paketeringar och konkreta handlingsplaner hos respektive företag.

- Vi valde att satsa på Kurbits Omställning då vi såg ett akut behov hos våra besöksföretag om att snabbt ställa om verksamheterna. Den effekt som vi ser redan efter piloten är att företagen funnit ny kraft och inspiration från de andra deltagarna som befinner sig i liknande situation. Kurbits Omställning kom helt rätt i tiden och vi kommer nu att starta upp ytterligare fyra omgångar i Kalmar län. Om vår näring ska klara sig igenom dessa kristider behöver vi ge företagen handfasta och beprövade metoder för att snabbt ställa om inför både Hemester och Svemester, säger Karin Ekebjär, Länsturismsamordnare.

Region Kalmar län har utvecklat programmet, med medfinansiering från EU:s regionala fond, och tillsammans med Kurbits som är ett internationellt affärsutvecklingsprogram för företag inom besöksnäringen. Onlineprogrammet finns nu tillgängligt för regioner och företagare i hela den svenska besöksnäringen.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet