Pressmeddelande 2021-04-19

Ny avdelning öppnas i allvarligt covidläge

För första gången sedan pandemin startade har Region Kalmar län tvingats skicka en covidpatient för intensivvård i en annan region.

- Vi är i ett mycket ansträngt läge. Den fortsatt ökande smittspridningen har lett till att antalet inlagda med svår sjukdom i covid-19 legat på en hög nivå under lång tid. För att hantera situationen öppnar vi på tisdagen en avdelning med åtta vårdplatser vid Oskarshamns sjukhus, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

På måndagen var totalt 51 patienter inlagda med covid-19 på länets sjukhus. Nio av dem intensivvårdades i respirator. Det är i stort sett på samma nivå som när situationen var som värst den 11 januari och krislägesavtal sjösattes.

- Skillnaden nu är att vi har varit på hög nivå under en längre period och ser inte någon nedgång, varken i smittspridning eller i antalet personer som är i behov av sjukhusvård.

Under januaritoppen och en bit in i våren arbetade medarbetare från Oskarshamns sjukhus tillfälligt vid Länssjukhuset i Kalmar med covidpatienter. Nu kommer dessa erfarenheter av covidvård att komma till användning på hemmaplan vid Oskarshamns sjukhus istället. Läkarna vid medicinkliniken i Oskarshamn kommer att ha det medicinska ansvaret i nära samarbete med infektionskliniken vid Länssjukhuset i Kalmar.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet