Pressmeddelande 2021-02-10

Ny chefläkare i primärvårdsförvaltningen

Charlotte Joborn har utsetts till ny chefläkare vid primärvårdsförvaltningen.

Hon kommer närmast från Esplanadens hälsocentral i Västervik där hon har arbetat sedan 2004 som verksamhetschef och läkare. Innan dess har Charlotte varit distriktsläkare och studierektor för både AT-läkare och ST-läkare i primärvården Västervik.

Chefläkarens uppdrag är att samordna, utveckla och stärka arbetet kring patientsäkerhet i primärvården.

- Jag ser fram mot att få arbeta med patientsäkerhetsfrågor och medicinsk kvalitet men också med utvecklingsfrågor. Arbetet innebär också en hel del samverkan inom primärvården såväl som med länets sjukhus och de andra chefläkarna för att stärka patientsäkerheten ytterligare, säger Charlotte.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet