Pressmeddelande 2018-12-04

Ny metod ska ge mer exakta cellprovsvar

Nästa år kommer HPV-diagnostik att införas när gynekologiska cellprover analyseras i länet. Det är en metod som är mer exakt än dagens metod.

Det är en av följderna av den eftergranskning som landstinget gjort sedan en nationell rapport i somras visat på en årlig ökning med 100 fall av livmoderhalscancer. Ökningen visades sig i den nationella studien finnas framför allt bland kvinnor som tidigare fått veta att de haft ett normalt cellprov. Tio landsting hade förhöjda värden, däribland Landstinget i Kalmar län.

- Vi har gått igenom alla fall under åren 2005-2017 där kvinnor i länet bedömts ha haft normala cellprover men ändå senare utvecklat cancer eller mer allvarlig cellförändring. I 30 av dessa fanns det en förändring som borde ha upptäckts. Det gäller framför allt perioden 2009-2011. Sedan 2014 rör det sig om 1-3 fall per år, säger Fredrik Enlund, chef för Diagnostiskt centrum som utför analyserna av cellproverna.

2011 bytte laboratoriet till en bättre teknik och nu står man inför att förbättra diagnostiken ytterligare genom att utföra molekylär genetisk HPV-analys. Utöver det kommer också Diagnostiskt centrum att studera hur de laboratorier i landet som har bättre resultat jobbar.

- Det handlar hela tiden om att bli bättre. Även om det är en svår diagnostik att ställa kan vi inte vara nöjda förrän den dagen vi hittar alla förändringar i tid, säger Fredrik Enlund.

Gynekologisk cellprovtagning är det enda sätt att tidigt upptäcka förändringar i livmoderhalsen som kan utveckla sig till en cancer. De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv, men en del förändringar behöver tas bort. Alla kvinnor mellan 23 och 65 år blir regelbundet kallade till cellprovtagning.

Landstingets laboratorium är ackrediterat, följer ålagda rutiner och kvalitetskontrolleras regelbundet. Årligen utförs 15 000 cytologprov vid laboratoriet.

Uppdaterad 5 april 2019 Lämna synpunkter på innehållet