Person lämnar blod eller får blod
Pressmeddelande 2019-01-31

Ny rapport belyser vården i länet

Högst förtroende för vården i landet, kostnadseffektivast och bäst när det gäller att undvika överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter.

Det är bilden av sjukvården inom Region Kalmar län som framträder i Socialstyrelsens rapport En god vård som presenterades på torsdagen. Men samtidigt finns det förbättringsområden där länet ligger under rikssnittet. Rapporten bygger på kvalitetsmått inom en rad områden där huvuddelen av underlaget är siffror från 2017.

Syftet med Socialstyrelsen rapport som nu kommer ut för tredje året i rad är att utifrån en rad olika indikatorer ge svar på sex övergripande frågor om svensk hälso- och sjukvård:

  • Hur mycket betalar vid för hälso- och sjukvården?
  • Har vi tillgång till hälso- och sjukvård när vi behöver?
  • Hur väl bidrar hälso- och sjukvården till att hålla oss friska?
  • Hur är kvaliteten i hälso- och sjukvården vid får?
  • Blir vi friskare och lever vi längre?
  • Hur bidrar hälso- och sjukvården till hållbart god vård?

- Sammantaget kan man se att sjukvården i landet genomgår en förbättring över tid. Och Kalmar län placerar sig i en helhetsbedömning bland de främsta i riket, säger Karl Landergren, samordnare för hälso- och sjukvården vid regionstaben.

Liksom när det gäller förtroende, kostnader och tillgänglighet placerar sig Region Kalmar län över snittet i landet för blodsockerkontroll vid diabetes, återinskrivningar bland äldre, trycksår och läkemedelsbehandling av äldre.

Förbättringsområden som syns i rapporten är tillgängligheten för utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin, rökning och fysisk aktivitet vid diabetes, dödlighet i stroke och hjärtinfarkt, återfrakturer och bristningar vid förlossning bland förstföderskor.

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 31 januari 2019 Lämna synpunkter på innehållet